Lasy nadleśnictwa

Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego obejmującego łącznie aż 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce. Ciągnie się on od brzegu Wisły w okolicach Borowa aż do granicy państwa w rejonie Hrebennego. Mierząc w linii prostej to – bagatela – ponad 140 km.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

W 1994 r. na terenie Nadleśnictwa Janów powołano Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy Janowskie. Powstał na obszarze jednego tylko, za to liczącego blisko 31,6 tys. ha nadleśnictwa (pod względem powierzchni zaliczanego do jednego największych w kraju. Jest to obecnie jeden z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kraju.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.