Asset Publisher Asset Publisher

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Janów Lubelski informuje, że z dniem 01 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 651), która zmienia m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy, należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

W związku z tym  wnioski o szacowanie szkód łowieckich na terenie obwodu łowieckiego nr 299 OHZ Lasy Janowskie należy składać jak powyżej.