Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów 2017

Lasy dają dużo energii i ciepła. Drzewa absorbują i przechowują energię słoneczną zamieniając ją w drewno, najchętniej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. My używamy jej nie tylko aby gotować posiłki i ogrzewać nasze domy. Dzięki postępowi nauki odpady drzewne znalazły wiele zastosowań. Po przetworzeniu stają się m.in. biopaliwem, stosowanym w samochodach i samolotach – paliwem przyszłościowym.

Czy wiesz, że…

  • drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie, zaspokaja nasze potrzeby w tym zakresie w ok. 40 %
  • prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywane do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej
  • pozyskiwanie energii z drewna jest również czynnikiem rozwoju ekonomicznego
  • blisko 883 mln ludzi w krajach rozwijających się jest zatrudnionych w sektorze energetyki opartej na drewnie
  • unowocześnienie tego sektora pozwoli na rewitalizację terenów wiejskich i stymulację branży, co wpłynie na zwiększenie miejsc pracy.

Film promujący Międzynarodowy Dzień Lasów 2017

Dlatego właśnie leśnicy z całego świata wyjaśniają, że….

  • zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.  
  • zadrzewienia poprawiają warunki życia w miastach oraz obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń. Dobrze zaplanowane mogą latem obniżyć temperaturę powietrza w mieście o 2–8 °C.
  • wykorzystanie energii z drewna spowalnia także zmiany klimatu i sprzyja rozwojowi gospodarczemu.
  • lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.

W ten pierwszy dzień wiosny zachęcamy wszystkich do odwiedzenia najbliższego lasu. Spędźcie w nim trochę czasu, poznajcie go lepiej i poobserwujcie budzącą się do życia przyrodę!