Obiekty edukacyjne

Arboretum zostało powołane Decyzją nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 15.03.2001 r. Położone jest ono na leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym. Obecnie ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

Oferta edukacyjna

W oparciu o Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, „Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie" prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa, której celem jest promocja wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym.