Lasy nadleśnictwa

Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego obejmującego łącznie aż 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce. Ciągnie się on od brzegu Wisły w okolicach Borowa aż do granicy państwa w rejonie Hrebennego. Mierząc w linii prostej to – bagatela – ponad 140 km.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

W 1994 r. na terenie Nadleśnictwa Janów powołano Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy Janowskie. Powstał na obszarze jednego tylko, za to liczącego blisko 31,6 tys. ha nadleśnictwa (pod względem powierzchni zaliczanego do jednego największych w kraju. Jest to obecnie jeden z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kraju.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.