Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga! Opryski w lesie!

Nadleśnictwo Janów Lubelski informuje, że w dniach 12-30 maja 2017 r. (w zależności od warunków pogodowych) planuje się przeprowadzenie chemicznego, agrolotniczego i naziemnego zabiegu ratowniczego w drzewostanach o powierzchni 292,21 ha (184,30 ha - zabieg agrolotniczy, 107,91 ha zabieg naziemny). Ma on na celu ograniczenie liczebności populacji osnui gwiaździstej (Acantholyda posticalis).

Zabiegami agrolotniczymi objęte zostaną drzewostany na terenie Gmin Zaklików i Pysznica, obręb Lipa, leśnictwo Gielnia i Kruszyna.

 Środki chemiczne przewidziane do zastosowania:

  • Mospilan 20 SP  w dawce 0,4 kg/ha
  • Ikar 95 EC  w  dawce 1 l/ha (adiuwant)

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia (tj. teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 metrów od jego granicy) zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie);
  • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni od wykonania zabiegu);
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem;
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem.

Teren objęty opryskiem (pola zabiegowe) oznakowany będzie za pomocą tablic ostrzegawczych.

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny. Szczegółowe pytania prosimy kierować do Nadleśnictwa Janów Lubelski, tel. 15 8720 015.

W załączeniu:                                                       

  1. Etykieta Mospilan 20 SP
  2. Etykieta Ikar 95 EC