Asset Publisher Asset Publisher

Szansa na szybszy rozwój…

O tym, czy pojawi się szansa na szybszy rozwój arboretum dowiemy się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku.  Wtedy to bowiem planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 7.3 Turystyka przyrodnicza - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020.

Nadleśnictwo zamierza wziąć udział w konkursie na projekt „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej  powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski ".


W przypadku otrzymania dofinansowania w latach 2018-2020 planuje się rozbudowę obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum. Przede wszystkim założone zostaną tu w postaci okręgów kolekcje roślinne gatunków rodzimych i obcych. Nie zabraknie także ścieżek tematycznych np. ścieżka edukacyjna „W trosce o wodę", „Ogród sensoryczny", „Ogród janowski" z kolekcją gatunków spotykanych w lokalnych ogródkach. Jednym z ciekawszych obiektów będzie zaprojektowana  w zbiorowisku łęgu jesionowo – olszowego kładka wyniesiona na wysokość 3 m.


Swoje miejsce w arboretum odnajdą też najmłodsi –na placu edukacyjnym pojawią się tablice i gry edukacyjne związane z tematyką przyrodniczą np. gra cieni, pnie do wspinaczki, mini kolejka wąskotorowa wykonana z drewna, drewniane platformy do balansowania oraz  wiele innych.
Projekt umożliwi m.in. rozbudowę ogrodzenia, stworzenie docelowej, utwardzonej sieci dróg i oświetlenie głównej alei arboretum.

Więcej informacji na temat Arboretum tutaj

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami arboretum!