Lista aktualności Lista aktualności

Kapliczka ku czci Św. Jan Gwalberta

W piątek 7 lipca w arboretum leśnym miała miejsce lokalna uroczystość poświęcenia kapliczki Św. Jana Gwalberta. Powstała ona w pniu wiekowej lipy rosnącej do niedawna w pobliżu siedziby nadleśnictwa.

Z powodu spróchniałego wnętrza i stwarzającego zagrożenia drzewo zostało wycięte, postanowiono jednak dać mu drugie życie.

Kapliczka zwieńczona jest wyrzeźbioną w drewnie figurą Św. Jana Gwalberta-patrona leśników. Świątek wielkości człowieka wykonany został przez lokalnego artystę  p. Zbigniewa Jagiełło, zaś kapliczka przez p. Mariana Bednarczyka.

Uroczystości poświęcenia obiektu towarzyszyła polowa msza święta, której przewodniczył ks. kan. dr Jacek Beksiński, koncelebrował ks. kan. dr Jacek Staszak. Oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich „Polesia Czar".

W uroczystości poświęcenia wziął udział dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel, zaproszeni goście i lokalna społeczność.

Kapliczki, figury, krzyże przydrożne na Ziemi Janowskiej występują bardzo licznie. W wioskach, na łąkach, w przydomowych ogrodach,  przy drogach i leśnych duktach- naliczono ich tutaj ponad tysiąc. Wnoszono je kiedyś m.in. z wdzięczności, na pamiątkę ocalenia od chorób i nieszczęść, za cudowne ozdrowienia, jako znak pobożności mieszkańców.  

Tradycja budowania kapliczek jest nadal żywa - o czym świadczy także nowo wzniesiona kapliczka w arboretum. Niech zatem i ona stanie się kolejnym elementem naszego kulturowego krajobrazu.