Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akcja poszukiwawcza w Lasach Janowskich

O ogromnym szczęściu może mówić mieszkaniec śródleśnej wioski Jastkowice, który w piątek 30 stycznia 2015r. wybrał się na spacer do lasu i tam zaginął. Dzięki zaangażowaniu leśników, strażaków i policjantów w niedzielę 2 lutego udało się odnaleźć mężczyznę. Po 2 nocach spędzonych w lesie wyczerpany trafił do szpitala.

85-letni mieszkaniec Jastkowic wyszedł w godzinach porannych do lasu. Kiedy długo nie wracał wezwano służby ratunkowe, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Szczególnie pomocni okazali się leśnicy z uwagi na bardzo dobrą znajomość terenu. W akcji poszukiwawczej wzięło udział 10 pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski, 1 pracownik Zakładu Usług Leśnych leśnictwa Gwizdów oraz 1 pracownik Nadleśnictwa Gościeradów.

W niedziele ok. godz. 11 wszczęte poszukiwania znalazły szczęśliwy finał - leśnicy Robert Skiba i Bogusław Krudys odnaleźli w leśnictwie Kruszyna osłabionego i wyziębionego mężczyznę. Nie mógł poruszać się o własnych nogach, był jednak szczęśliwy i w pełni świadomy, czego wyrazem było jego pierwsze pytanie do leśników, czy zadbali o jego inwentarz (dosłownie „Czy dali krowie jeść?"). Leśnicy dowieźli mężczyznę do karetki pogotowia ratunkowego, którą został przetransportowany do szpitala w Stalowej Woli.

Odnalezionemu życzymy szybkiego powrotu do domu!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki w arboretum

W październiku i listopadzie b.r. janowskie arboretum było miejscem praktycznej nauki zawodu uczniów IV klasy Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa – Technikum Leśnego w Janowie Lubelskim.

Pod czujnym okiem opiekuna grupy, Pana Andrzeja Hysa uczniowie wykonywali różne prace pielęgnacyjne, polegające głównie na wycince niepożądanych odrośli dębu czerwonego i czeremchy amerykańskiej. Ponadto na części powierzchni młodzież spulchniała glebę pod przyszłe nasadzenia i miała okazję wykonać czyszczenia w odnowieniu buka. Dzięki pomocy uczniów na blisko 7 ha stworzone zostały korzystniejsze warunki do prawidłowego wzrostu sadzonych tutaj drzew i krzewów.

Uczestnictwo w lekcjach w arboretum pozwala młodzieży lepiej niż w sali lekcyjnej obserwować zjawiska  przyrodnicze, a czynny udział w pracach pielęgnacyjnych sprzyja nabywaniu wiedzy i umiejętności w praktyczny sposób.  

Mamy nadzieję, że tradycją staną się zajęcia w naszym arboretum połączone z prezentacją wprowadzanych taksonów roślin. Za dotychczasową pomoc serdecznie dziękujemy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż choinek

Uprzejmie informujemy, iż przedświąteczna sprzedaż choinek świerkowych i sosnowych prowadzona będzie w dniach 15-24 grudnia (z wyjątkiem niedzieli 21 grudnia) w godz. od 8.00 do 14.00 (środa 24 grudnia od godz. 8.00 do 11.00).

 

Miejsce sprzedaży: plac przy siedzibie Nadleśnictwa.

Prowadzimy wyłącznie sprzedaż detaliczną.

                                                                          CENNIK

 

 

Lp.

Wysokość choinek

w metrach

Cena 1 szt.(zł) brutto

1

do 0,9

15,00

2

od 1,0 do 1,5

25,00

3

od 1,6 do 2,5

35,00

4

od 2,6 do 3,5

45,00

5

od 3,6 do 5,0

70,00

6

powyżej 5,1

110,00

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski!

 

                                                      

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs fotograficzny

Nadleśnictwo Janów Lubelski zachęca do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem „Odnawialne źródła energii wczoraj i dziś”.

Jest on kierowany do wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.

Do konkursu należy przedstawić po 2 zdjęcia tworzące zestaw zgodny z tematem konkursu. Jedno ze zdjęć ma obrazować dawne formy użytkowania energii odnawialnej, a drugie formy współczesne.

Fotografie należy dostarczyć  w terminie do 10 października 2014r. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie", ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h.

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Materiały do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszyły prace w arboretum

W arboretum leśnym powstającym w sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie wprowadzono pierwsze nasadzenia. W ubiegłych latach przeprowadzono tutaj prace przygotowawcze polegające na ogrodzeniu terenu oraz wybudowaniu 3 połączonych ze sobą zbiorników wodnych. Aby ułatwić poruszanie się po arboretum stworzono także wstępną sieć dróg i alejek.

Tutejsze dendrarium będzie 31 tego typu obiektem w naszym kraju, jednak jednym z nielicznych prowadzonych przez Lasy Państwowe. Obejmie ono obszar blisko 40 ha, na którym znajdziemy w przyszłości kolekcję drzew i krzewów typowych dla tutejszych terenów. Oprócz roślin rodzimych zaplanowano także założenie kolekcji drzew i krzewów gatunków obcych, którym będą towarzyszyć ciekawe byliny, w tym gatunki chronione.

Arboretum ma służyć przede wszystkim celom edukacyjnym i naukowym, ale ma być także atrakcją przyciągającą turystów i promującą walory przyrodnicze Lasów Janowskich. Warto tu zatem przyjechać i obejrzeć pierwsze rezultaty naszej pracy.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozdano "Antki Roku 2013"

Już od kilku lat Gmina Janów Lubelski organizuje konkurs „Antek Roku”. Jest on uhonorowaniem wybitnych osiągnięć osób fizycznych oraz innych podmiotów działających na rzecz środowiska lokalnego, a także promocji naszej gminy.

Antek Roku 2013 w kategorii „Sponsor Roku" został przyznany Nadleśnictwu Janów Lubelski. Od Jury otrzymaliśmy aż 5 nominacji!!! Nominujący podkreślali, że „(…) Pan Henryk Rążewski – Nadleśniczy Janowski, wspiera edukację ekologiczną, chętnie służy pomocą   i wspomaga finansowo działania, które podnoszą świadomość ekologiczną i  uczą zasad i form ochrony przyrody dzieci i młodzież (…)". To jeszcze nie wszystkie wyrazy uznania kierowane w naszą stronę. Doceniono sponsorowanie wielu innych imprez okolicznościowych i  działań na rzecz aktywnego wypoczynku w Lasach Państwowych.

Dziękujemy za to szczególne wyróżnienie!

 

Zdjęcia z estrady: D.Kozdra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Fotołowy” rozstrzygnięte!

W dniu 15 czerwca 2014 roku, podczas imprezy „ZOOM NATURY” miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Fotołowy”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Janów Lubelski.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło ponad 100 fotografii od 36 uczestników. Pokazało to, jak popularna staje się wśród dzieci i młodzieży fotografia.

Jury  było zaskakująco zgodne w ocenach, że wszystkie nagrodzone prace można uznać za wyjątkowo ciekawe i pomysłowe. Gratulujemy autorom wszystkich zdjęć, a w szczególności finalistom którymi zostali:

- Pani Julia Flis, za zajęcie  I miejsca;          

- Pan Piotr Pizoń, za zajęcie II miejsca;

- Pani  Natalia Kuśmierczyk, za zajęcie III miejsca.

Znalezienie interesujących kadrów przyrody wymaga wyjątkowej wyobraźni i nawet codziennie widywane rośliny i zwierzęta mogą być źródłem inspiracji. Trzeba tylko zauważyć i „złowić"!

Zdjęcia z estrady: D. Kozdra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zoom Natury - przygoda z przyrodą

Na mapie atrakcji turystycznych Janowa Lubelskiego przybył nam nowy obiekt- ZOOM Natury nad Zalewem Janowskim. Jego oficjalne otwarcie odbyło się w dniach 13-15 czerwca b.r. Jednym ze współorganizatorów imprez towarzyszących otwarciu było Nadleśnictwo Janów Lubelski.

W sobotnie przedpołudnie, 14 czerwca, nasz Ośrodek Edukacji Ekologicznej stał się 1 z 19 baz do pokonania przez uczestników gry terenowej „EkoBystrzaki". Do boju stanęło 20 drużyn w różnym wieku, a ich zadaniem było zaliczenie jak największej liczby baz i zdobycie jak największej liczby punktów poprzez wykonanie zadań przypisanych do danej bazy.

W naszej bazie, jak przystało na leśne klimaty, zadania były iście leśne. W cieniu sosen, na kole fortuny, uczestnicy losowali zadania dostosowane do wieku. Okazało się, że samo kręcenie kołem sprawia dużo radości, a rzucanie szyszkami do kosza wcale nie jest takie proste. Punkty można było jednak nadrobić wiedzą przyrodniczą odpowiadając na pytania. Część z odpowiedzi można było odnaleźć na naszej wystawie.

Nikt nie wyszedł od nas „z pustymi rękami" - na wszystkich uczestników czekały upominki. Zwycięskiej drużynie „MAD TROOPERS"serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świętujemy 90 lat Lasów Państwowych

W piątek, 13 czerwca 2014r. obchodziliśmy Dzień Leśnika. Oficjalne spotkanie leśników poprzedziła Msza Święta. Następnie uczestnicy i zaproszeni goście zgromadzili się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, gdzie odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Piękno lubelskich lasów” autorstwa Pana Wiesława Lipca.

Na uroczystość przybyli Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jan Kraczek, Starosta Janowski Jerzy Bielecki, Z-ca Burmistrza Janowa Lubelskiego Czesław Krzysztoń, Wójt Gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim Grzegorz Pazdrak.

Gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Henryk Rążewski, następnie głos przejął Dyrektor RDLP w Lublinie Jan Kraczek. W swoim wystąpieniu przywołał on ważne daty w historii Lasów Państwowych, opowiedział o bieżącej działalności oraz o problemach napotykanych w codziennej pracy. Nie zabrakło także wspomnienia ludzi lasu mających udział w martyrologii narodu polskiego, jak również podziękowań za zaangażowanie i dobrą służbę dla dzisiejszego pokolenia leśników. Pan dyrektor podziękował także autorom zdjęć do albumu wydanego z okazji 70-lecia naszej dyrekcji i wręczył im pamiątkowe egzemplarze tego wydawnictwa.

Serdeczne życzenia z okazji uroczystości złożyli leśnikom także Starosta Janowski oraz Komendant PSP w Janowie Lubelskim.

W dalszej części spotkania uczestnicy Zawodów w Pięcioboju Myśliwskim o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski otrzymali nagrody i dyplomy. Po raz kolejny I miejsce w zawodach zajął nasz kolega Arkadiusz Andrzejczak.

Tegoroczne święto było szczególnie ważne, ponieważ zbiega się ono z 90-leciem powstania Lasów Państwowych oraz 70-leciem działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 90 lat w życiu człowieka to bardzo dużo, ten sam czas w życiu lasu to zaledwie moment, a efekty naszej pracy obejrzą dopiero przyszłe pokolenia.

Podwaliny pod rozpoczętą w 1924 roku budowę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dali wielcy leśnicy- Adam Loret i Jan Miklaszewski. Dziś Lasy Państwowe to organizacja łącząca produkcję drewna z ochroną przyrody i potrzebami społecznymi. Las jest nie tylko miejscem występowania dzikiej przyrody, to również teren, gdzie każdy z nas może przyjść i odpocząć, gdyż lasy w Polsce są ogólnie dostępne.

Lesistość naszego kraju systematycznie wzrasta i wynosi obecnie 29,3 % (to blisko 1/3 powierzchnia Polski!). W strukturze własności lasów dominują lasy publiczne – 81,2%, w tym aż 77,3% to lasy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy Państwowe to także największa w Europie organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że trzeba mieć wielkie umiejętności i wiedzę, żeby prawidłowo zarządzać tak wielką organizacją, jaką są nasze lasy.

Lasy Państwowe, z okazji swojego jubileuszu, udostępniły specjalną stronę internetową, która prezentuję historię organizacji oraz jej działalność. Warto tam zajrzeć, gdyż jubileusz to nie tylko święto leśników, przyrodników i przyjaciół lasu, to także święto całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne dobro.

Zapraszamy zatem na stronę 90lat.lasy.gov.pl i pozdrawiamy naszym tradycyjnym leśnym zawołaniem - Darz Bór!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska-Czechy-Słowacja -leśna wymiana doświadczeń

10 czerwca 2014r. gościliśmy grupę blisko 50 uczniów z Zespołów Szkół Leśnych w Hranicach (Czechy) i Preszowie (Słowacja). Młodzież z zagranicy odwiedziła nasz kraj w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Celem wizyty było poznanie systemu wykrywania pożarów oraz funkcjonowanie leśnych kompleksów promocyjnych na przykładzie LKP Lasy Janowskie. Uczniowie mieli okazję odwiedzić kilka ciekawych miejsc na terenie nadleśnictwa tj. wystawę przyrodniczą, skansen leśnej kolejki wąskotorowej, ostoję konika biłgorajskiego oraz rezerwat Szklarnia. Przy okazji omawiano model polskiego leśnictwa i jego funkcjonowanie w praktyce. Dużym zainteresowaniem cieszył się także ostatni  punkt programu – odwiedziny „Zoom-u Natury" nad Zalewem Janowskim.

Projekty wymiany doświadczeń leśnych z innymi krajami są życzliwie wspierane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski. Spotkania takie dają możliwość do wymiany poglądów leśników różnych krajów i bezpośredniej prezentacji osiągnięć Lasów Państwowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpalacz zatrzymany

Od kilku dni w Lasach Janowskich utrzymuje się 3, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Oznacza to, że w lesie jest bardzo sucho i w takich warunkach nawet mały ogień może błyskawicznie zamienić się w wielki pożar.

Ale nie tylko wzrost temperatury, niska wilgotność ściółki, czy nieostrożność ludzi przyczyniają się do wywoływania pożarów. Nieszczęściem dla lasu mogą się także okazać umyślne podpalenia.

We wtorek 20 maja 2014r. strażacy, Służba Leśna i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim zatrzymali podpalacza, który tego dnia w okolicach Potoczka wzniecił ogień w 5 punktach na terenach leśnych nadleśnictwa.  Dzięki szybkiej interwencji pożary nie były rozległe i nie wyrządziły strat.  Zatrzymany usłyszał już zarzut wprowadzania bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim zastosował w stosunku do podpalacza środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przed nami trzy najcieplejsze miesiące w roku, a prawdziwe upały dopiero się zbliżają. Wspólnie ze strażakami liczymy na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia.

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o niezwłoczne  powiadomienie straży pożarnej pod numerem 998 lub 112.

Informację możesz przekazać również do Nadleśnictwa Janów Lubelski - tel. 795 519 383 lub (15) 8720072, gdzie w okresie zagrożenia pożarowego działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Janowskie na ekranie

Ostatnio na terenie naszego nadleśnictwa ekipa Telewizji Miejskiej Stalowa Wola zrealizowała program pt. „Lasy Janowskie” opowiadający o tutejszych walorach przyrodniczych.

Zachęcamy do oglądania!

http://www.tvmstalowawola.pl/index.php/nasze-programy/z-wizyta-w/927-vimeo-id-94487596

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie po latach

12 maja 2014r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie zorganizowane zostało coroczne spotkanie byłych pracowników – seniorów Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Rozpoczął je Nadleśniczy Henryk Rążewski, który po przywitaniu przybyłych gości przybliżył wszystkim obecną sytuację nadleśnictwa i Lasów Państwowych.

Spotkanie uświetnił  zespół „Pogodna Jesień" i wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Przy śpiewie i rozmowach szybko minęło kilka wspólnych godzin spędzonych w miłej i serdecznej atmosferze.  

Na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał drobny  upominek.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Z okazji 10-tej rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej Nadleśnictwo Janów Lubelski przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej akcji „10 lat w UE.pl” promującej przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Biorąc udział w akcji, chcemy przybliżyć wszystkim odwiedzającym Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie szczegóły projektu „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010- 2012„. Projekt realizowany był w latach 2010-2012 m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

"Dni Otwarte Funduszy Europejskich" zostaną przeprowadzone w terminie od 5 do 9 maja br. w godz. od 8:00 do 15.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie.

Program Dni Otwartych obejmuje:

- prezentację wystawy przyrodniczej,
- prezentację multimedialną nt. głuszca wykonaną w ramach projektu ,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie pogadanek, konkursów z nagrodami, gier itp.

Po uzgodnieniu możliwa jest także wycieczka terenowa z przewodnikiem.

Serdecznie zapraszamy !